Baudet en Jinek: Wanneer racistisch gedrag aankaarten een grotere zonde is dan racisme zelf

Bron: NOS

Eerder deze week was FVD-leider Thierry Baudet te gast bij de talkshow Jinek. Martijn Koning nam deze kans aan om de partijleider te bestempelen als racist en antisemiet, waarop Baudet prompt de zaal verliet. Dezelfde Thierry Baudet aan wie eerder de vraag werd gesteld wat nou echt “typisch Nederlands” is, en waarop hij antwoorde: “Dat je alles en iedereen mag bespotten en beridiculiseren”. Iedereen behalve Thierry zelf, blijkbaar.

Maar dat is het punt niet. Baudet had het recht om weg te lopen, net zoals Koning het recht had om zijn uitspraken te doen. Nee, waar het probleem ligt is dat Jinek er snel bij was om persoonlijk excuses aan te bieden. Aan Thierry Baudet. Ook RTL zelf bood excuses aan: “Het spijt ons dat dit zo is gelopen en dat de kijker en de tafelgasten hiermee werden geconfronteerd.”

“Dat de kijker en tafelgasten hiermee werden geconfronteerd”. Een interessante beschrijving van wat er gebeurd is. Dan vraag je je natuurlijk meteen af, “waarmee”? Als je het zelf niet had gezien, zou je haast denken dat Koning een racistische tirade hield waarin hij verschillende groepen beledigde. Nou, dat deed hij ook wel een beetje. Want wat Martijn Koning deed, was Baudet en de rest van de zaal en de kijkers thuis confronteren met opmerkingen die Thierry Baudet zelf had gemaakt.

En daar ligt het probleem. Het probleem waar Nederland als land zo vaak tegen aanloopt.

Racistisch gedrag aankaarten is problematischer dan racisme zelf.

Nederland wordt internationaal als een behoorlijk progressief land gezien. Nu is dat grotendeels omdat men denkt dat je hier op elke hoek wiet en andere softdrugs kunt vinden, maar toch, het imago is er. Je zou denken dat dit zondermeer een positief iets is. En zeker, als doorsnee Nederlander voel je je waarschijnlijk trots dat ons kleine landje als bakermat van progressiviteit wordt gezien.

Toch heeft het ook één grote nadeel. Dit nadeel is dat Nederland als geheel er van overtuigd is geraakt dat racisme en discriminatie niet een serieus probleem zijn in het land. Het maakt niet uit hoeveel berichten we lezen over racisme bij de politie, discriminatie op de arbeidsmarkt, discriminatie op de woningmarkt, en tal van andere problemen waar minderheden tegen aan lopen door hun afkomst, dit zijn altijd allemaal uitzonderingen, zo vertellen we onszelf. Dat het zoveel jaren duurde voordat Zwarte Piet überhaupt werd aangekaart als problematisch spreekt boekdelen over hoe diepgeworteld dit aspect van de Nederlandse samenleving is.

De excuses die Jinek en RTL aan Thierry Baudet maakten is emblematisch voor dit structurele probleem waar Nederland last van heeft. Want Jinek en RTL hadden geen bezwaren om deze man, die de meest walgelijke racistische en antisemitische opvattingen heeft, uit te nodigen. Ze hadden er geen probleem mee om hem een platform te geven om zijn absurde complottheorieën te verspreiden.

Nee, wat nou écht te ver ging, was toen arme Thierry door Martijn Koning werd geconfronteerd met zijn eigen woorden. Onacceptabel. Dat arme publiek, en de kijkers! Zulke vreselijke opvattingen die zij toch te horen hebben gekregen. Opvattingen die…allemaal van Thierry Baudet afkomstig zijn. Dezelfde persoon die RTL heel leuk heeft uitgenodigd om te gast te zijn op hun talkshow met honderdduizenden kijkers.

Thierry Baudet is een racist. Dit is geen betwist standpunt. Zijn uitspraken liegen er niet over. Als iemand er problemen mee heeft dat je zus “met een neger” thuiskomt, dan ben je een racist. Als je het hebt over de “homeopathische verdunning van Nederland” dan ben je een racist. Toch heeft Nederland er zo absurd veel moeite mee om hem consistent als dusdanig te benamen. Baudet wordt behandeld als een normale politieke figuur, met ideeën die gewoon welkom zijn bij de discussietafel. En wanneer er iemand toch zegt “Wacht nou even, deze gast is toch super racistisch?”, dan pas is er controverse. Dan pas is er een probleem. Dan pas worden en standpunten genomen.

Racisme is iets slechts, dat is waar de meeste mensen het overeen zijn. En zo nu en dan komt er een nieuwsberichtje over weer een incident of structureel probleem, en dan kunnen we allemaal de hand op het hart houden en zuchten “Wat vreselijk”. Maar in Nederland houdt het daar vaak ook op. Zodra de vinger op de zere plek wordt gelegd, zoals op Jinek, dan gaat het mis. Dan wordt je beschuldigd van “overdrijven”, “problemen zien waar die er niet zijn”, “dit is niet het moment”, en andere eufemismen die eigenlijk allemaal betekenen: “Wees stil, hier willen we het niet over hebben”.

Racisme is slecht. Maar een veel ergere zonde in Nederland is om dit probleem aan te kaarten.

I write about stuff. Whatever’s on my mind. Feedback can be sent to b.a.botan92@gmail.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store